Godrej Icon

GODREJ ICON

Call Us: +91 9811 999 666

Floor Plan - Godrej Icon

Tower A Floor Plan
2 BHK & 3 BHK: 1617 - 1835 Sq.Ft.
 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type A: 1630 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type C: 1617 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK, Type A: 1835 Sq.Ft.

Tower B Floor Plan
2 BHK & 3 BHK: 1617 - 2142 Sq.Ft.
 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type C: 1617 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK + Utility, Type B: 2001 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK + Utility, Type C: 2142 Sq.Ft.

Tower C Floor Plan
2 BHK & 3 BHK: 1490 - 2001 Sq.Ft.
 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type B: 1490 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type G: 1498 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK, Type B: 1779 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK + Utility, Type B: 2001 Sq.Ft.

Tower D Floor Plan
2 BHK & 3 BHK: 1575 - 1825 Sq.Ft.
 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type A: 1630 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  2 BHK + Study, Type H: 1575 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK, Type B: 1779 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK, Type C: 1825 Sq.Ft.

Iconic Tower Floor Plan
3 BHK & 4 BHK: 2059 - 3008 Sq.Ft.
 • Godrej Icon Floor Plan

  3 BHK + Utility, Type D: 2059 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  4 BHK + Utility, Type A: 2317 Sq.Ft.

 • Godrej Icon Floor Plan

  4 BHK + Study + Utility, Type A: 3008 Sq.Ft.

Quick Query

Godrej Icon Location Map

Godrej Icon location map